O podjetju

Trtnik in Trtnik d.o.o. je podjetje, ki že od leta 1994 deluje na področju upravljanja tveganj,
zavarovalniškega svetovanja in reševanja škodnih primerov na domači in mednarodni ravni.

Tradicija in izkušnje

Do novembra 2009 je družba poslovala v gospodarsko – poslovni obliki samostojnega podjetnika, dne 24/11/2009 pa smo podjetje samostojnega podjetnika preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo. Naša dejavnost je analiziranje nevarnosti, ki pretijo podjetju, s ciljem zagotovitve maksimalne ekonomske varnosti gospodarske družbe. Svetujemo kako preprečiti škode, ocenimo katera tveganja lahko nosite sami, ter kje se je potrebno zaščititi z zavarovalno polico. Na podlagi specifičnega znanja in dolgoletnih izkušenj v zavarovalništvu nudimo podjetjem storitve, ki so bistvene za varno in dolgoročno poslovanje vsake družbe, tj. obvladovanje tveganj, s katerimi se podjetja soočajo v procesu poslovanja. Pravnim in fizičnim osebam ponujamo rešitve, v zvezi z uveljavljanjem pravic na temelju civilne odgovornosti.

Celostna rešitev

Našim poslovni partnerjem nudimo »celostno rešitev« zavarovalniškega vprašanja in problema upravljanja s tveganji, kajti naš posel se ne zaključi ob ureditvi projekta zavarovalnega kritja premoženja družbe, oziroma prenašanja rizika na alternativne »škodne sklade«. Ker obvladamo reševanje škodnih zadev, poskrbimo za vso strokovno podporo tudi ob nastanku škode: zaposlujemo sodno zapriseženega cenilca, ki bo znal oceniti višino škode, kar bo temelj za uveljavljanje odškodnine pri zavarovalnici ali neposredno pri povzročitelju škode.

V naš delokrog sodi tudi urejevanje razpisne dokumentacije za oddajanje javnih naročil za pridobitev zavarovalniškega kritja premoženja javnih zavodov.

Neodvisno poslovanje

Glede na to, da nismo vezani na zavarovalnice ali druge finančne institucije, lahko priskrbimo nepristransko pomoč pri izbiri načina pokrivanja različnih tveganj, katerim je Vaše podjetje izpostavljeno. Pri odločitvah v zvezi z zavarovalnim kritjem, izberemo in uredimo optimalno vrsto ter višino le-tega.

S pomočjo naše družbe boste lahko sklepali zavarovalne pogodbe pri katerikoli zavarovalnici na slovenskem zavarovalnem trgu, kakor tudi pri naših partnerskih zavarovalnicah v tujini.

že 22 let uspešnega delovanja

6 izkušenih strokovnjakov

več kot 350 strank zadovoljnih strank

več kot 700 uspešno rešenih primerov

Naše storitve

Phasellus enim libero, blandit vel sapien vitae, condimentum ultricies magna et. lobortis aliquam.
Aliquam in tortor enim. orci ut et lobortis aliquam.

Responsive Layout

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid unt ut labore et dolore magna.

 

Modern Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid unt ut labore et dolore magna.

 

Font Awesome Icons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid unt ut labore et dolore magna.

Ajax Portfolio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid unt ut labore et dolore magna.

Color Options

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid unt ut labore et dolore magna.

Audio Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid unt ut labore et dolore magna.

Well Documented

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid unt ut labore et dolore magna.

Revolution Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid unt ut labore et dolore magna.

Fast Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid unt ut labore et dolore magna.

Naše reference

NAŠE ZADOVOLJNE STRANKE SO GARANCIJA ZA NAŠO KAKOVOST

 • HIT d.d.
 • GEN-I d.o.o.
 • Komunala Nova Gorica d.d.
 • Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.o.o.
 • Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 • Istrabenz Gorenje d.o.o.
 • Meblo Vata d.o.o.
 • Marchiol d.o.o.
 • Jadran d.d. Sežana
 • Živex d.o.o.
 • Projekt d.d.
 • ES Gorica d.o.o.
 • Energo Sistemi d.o.o.
 • Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.o.o.
 • Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 • Vodi Gorica d.o.o.
 • Kabelska televizija Nova Gorica d.o.o.
 • Vetral inženiring d.o.o.
 • Instalacije d.d. v stečaju
 • Pacient d.o.o.
 • Reševalec d.o.o.
 • Mestna občina Koper
 • Občina Zagorje ob Savi
 • Občina Trbovlje
 • Občina Hrastnik
 • Občina Sežana
 • Občina Komen
 • Občina Idrija
 • Občina Ajdovščina
 • Splošna bolnišnica Trbovlje
 • Splošna bolnišnica Brežice
 • Bolnišnica Sežana
 • Zdravstveni dom Nova Gorica
 • Zdravstveni dom Ajdovščina
 • Zdravstveni dom Sežana
 • Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
 • Zdravstveni dom Hrastnik
 • Zdravstveni dom Trbovlje
 • Kraške lekarne
 • Urdih Transport d.o.o.
 • Štempihar transport d.o.o.
 • Avtoprevoz Tolmin d.o.o.
 • Jurčič &Co d.o.o.
 • Ujčič d.o.o.
 • Slo-Car d.o.o.
 • Globus d.o.o.
 • Eurotek d.o.o.
 • TLS d.o.o.
 • Prevozništvo Klaut d.o.o.
 • Transport Samo Urdih s.p.
 • Klaut Egon d.o.o.
 • Transport Peklaj A.S. d.o.o.
 • Avto Select d.o.o.
 • Pami d.o.o.
 • TIB Transport d.d.
 • Trine d.o.o.
 • Avrigo d.d.
 • Vitales d.o.o. Nova Bila
 • Vitales d.o.o. Bihač
 • Primorje d.d. v stečaju
 • Cestno podjetje Nova Gorica d.d.
 • Stavbenik Servisne Storitve d.o.o.
 • Final d.d. v stečaju
 • Snežnik d.o.o.

Naša ekipa

Smo izkušeni strokovnjaki, naše delo opravljamo z navdušenjem, predani smo visoki kakovosti in doseganju zadanih ciljev

Brandon Cooper
 

Jure trtnik


+ 386 (0)31 864 441
jure@trtnik.com
Susan McKenzie
 

Jernej Trtnik


+ 386 (0)5 90 51 622
jernej@trtnik.com
Adrian Valeanu
 

Maruša Peršolja


+ 386 (0)5 90 33 997
marusa@trtnik.com
Sergey Shmidt
 

Davor Ferček


+ 386 (0)5 90 34 279
davor@trtnik.com
Sergey Shmidt

Samo Lah


+ 386 (0)31 377 617
samo@trtnik.com
Sergey Shmidt

Matej Brilj


+ 386 (0)40 896 147
matej@trtnik.com

 
 
Stopite v Stik z Nami

 Enota Ljubljana


Dunajska cesta 156 (WTC)
SI-1000 Ljubljana
 
+386 (0)5 90 18 090
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
+386 (0)5 90 18 091
 
 

Enota Nova Gorica


Ulica 9. maja 13
SI – 5000 Nova Gorica
 
+386 (0)5 90 51 622
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
+386 (0)5 30 27 756
 
 

Pravna obvestila

Register zavarovalnih posrednikov (po ZZavar)

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Zavarovalno posredniška družba ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja št. 40110-1271/12-4 z dne 20.7.2012.
Register zavarovalno posredniških družb vodi AZN in ga je mogoče dobiti na spletni strani AZN.

Informacije zavarovalnega posrednika

Zavarovalno posredniška družba d.o.o. in nihče od zavarovalnih posrednikov, ki so pri njej zaposleni oziroma opravljajo posle na drugi pravni podlagi, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu katere od zavarovalnice.
Nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu KRIK AKSUM Zavarovalno posredniške družbe d.o.o.

Omejitev obveznosti zavarovalnega posrednika

Zavarovalno posredniška družba d.o.o. je dolžna na podlagi druge točke drugega odstavka 551. člena Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) za zavarovalca posredovati pri sklenitvi zavarovanja, ki glede na okoliščine posameznega primera zavarovalcu zagotavlja največje varstvo, pri čemer se ta obveznost lahko omeji zgolj na določene zavarovalne proizvode, če o tem zavarovalni posrednik zavarovalca izrecno obvesti. Takšna omejitev lahko izhaja iz izrecnega naročila zavarovalca ali narave samega zavarovanja.

Nasprotje interesov

Na podlagi 553. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) sporočamo, da Zavarovalno posredniška družba d.o.o. nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki bi lahko vplivale na nepristranost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca.

Notranji postopek reševanja pritožb

Prizadevamo si za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev in vas obveščamo, da imamo v skladu s 579. členom ZZavar-1 urejen interni postopek za reševanje pritožb, ki ga povzemamo v nadaljevanju.

Izvensodno reševanje sporov

Če se z odločitvijo sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb ne strinjate, lahko pod določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje tudi pri Centru za izvensodno reševanje sporov med ponudniki storitev zavarovalnega posredovanja in potrošniki pri GZS – PTZ, Združenju Zavarovalnih posrednikov Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. Prijavo pošljite na naslov:
 
GZS-PTZ
Razsodišče pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
(vir: Združenje zavarovalnih posrednikov)

.